ISO 14001

Standard ISO 14001 dotyczy zarządzania środowiskowego. Po raz pierwszy pojawił się w 1992 roku jako BS 7750, a cztery lata później został opublikowany jako norma ISO. Jej aktualna wersja to 14001:2015. Norma jest oparta o tzw. cykl Deminga (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) i umożliwia procesowe podejście do organizacji działania firmy.

Na jakich zasadach opiera się norma ISO 14001?

Założenia normy ISO 14001 skupiają się na ograniczeniu negatywnego wpływu, jaki działalność firmy wywiera na środowisko. Celem wdrożenia tego standardu jest:

  • poprawa działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie,
  • zwiększenie świadomości środowiskowej społeczeństwa,
  • przygotowania do sprawnego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia ekologicznego,
  • nakłanianie konsumentów, aby wybierali oni produkty lub usługi wytworzone mniejszym kosztem dla środowiska,
  • dążenie do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (m.in. przez recykling odpadów, korzystanie z surowców pochodzących z certyfikowanych upraw,
  • wykorzystywanie w działalności materiałów biodegradowalnych).

Przedsiębiorstwa decydujące się na wdrożenie normy ISO 14001 biorą na siebie odpowiedzialność środowiskową w ramach prowadzonej działalności. O certyfikacje ISO 14001 starają się przede wszystkim firmy z branży produkcyjnej, w których wykorzystuje się naturalne zasoby, ale też placówki ochrony zdrowia z uwagi na wykorzystywany w nich materiał biologiczny.

Na czym polega wdrożenie normy ISO 14001?

Implementację normy ISO 14001 zaczynam się od identyfikacji procesów w firmie i rozpoznania nieprawidłowości. Sporządzam opisy procedur, polityk bezpieczeństwa i wytyczne, które pomogą pracownikom stosować się do nowych regulacji. Kolejny etap to szkolenia dla osób zatrudnionych, które pomogą zrozumieć im wagę rozwiązań i ich zastosowanie w praktyce.

Wdrożenie kończy się audytem, w wyniku którego ustalam, czy założenia normy zostały prawidłowo zaimplementowane oraz czy są stosowane.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 14401?

Certyfikacja ISO 14001 to dla Twojej firmy wiele korzyści:

  • lepsze zarządzanie procesami pozwala ograniczyć ilość odpadów i zmniejszyć zużycie energii,
  • ograniczone koszty prowadzenia działalności oznaczają większą wydajność i możliwość efektywniejszego planowania działań biznesowych,
  • świadome wypełnianie postanowień normy kreuje Twój wizerunek, jako odpowiedzialnego partnera handlowego, który nie boi się przyjąć na siebie odpowiedzialności za środowisko,
  • poprawa transparentności firmy w oczach konsumentów oraz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak mogę Ci pomóc?

W ramach przygotowania do certyfikacji ISO 14001: sporządzę dokumentację i gotowe algorytmy umożliwiające wdrożenie standardu ISO, przeprowadzę cykl szkoleń dla pracowników, udzielę Ci kompleksowego doradztwa z zakresu stosowania normy, zrealizuję audyt powdrożeniowy.

Decydując się na wdrożenie normy ISO 14001, pokazujesz, że Twoja organizacja szanuje środowisko i zdaje sobie sprawę z zagrażających mu niebezpieczeństw. Wyróżnij się i pokaż odbiorcom, że działasz odpowiedzialnie!

Oferuję również przygotowanie dokumentacji dostosowanej pod klienta.