ISO 27001

Międzynarodowa norma ISO 27001 standaryzuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Pierwotnie obowiązywała ona od 2005 r. jako BS 7799-2. Podobnie jak inne regulacje międzynarodowe ISO, ta również jest zbudowana na tzw. Cyklu Deminga (Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj), co pozwala na dostosowanie jej do specyfiki danej branży.

Na czym opierają się założenia standardu ISO 27001?

Międzynarodowa norma ISO 27001 bazuje na kilku podstawowych wartościach. Pozwalają one zaplanować przebieg procesów w firmie w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo obiegu informacji w każdej organizacji, bez względu na jej zasięg. Jej podstawowe elementy to m.in.:

  • polityka bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczną realizację procesów,
  • nadzór nad sieciami informatycznymi i ich utrzymaniem,
  • protokół zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przypadku wydostania się informacji na zewnątrz,
  • zapewnienie bezpieczeństwa zasobów ludzkich poprzez zabezpieczenie dostępu do baz danych.

Norma ISO 27001 jest wdrażana przez wiele firm, które na co dzień gromadzą dane klientów. Mogą to być placówki medyczne, firmy z branży IT, biura rachunkowe czy kancelarie prawne.

Jak przebiega wdrożenie normy ISO 27001?

Proces implementacji normy zaczynam od przeprowadzenia audytu w Twoje firmie. Ma on na celu identyfikację procesów oraz ewentualnych nieprawidłowości w organizacji przedsiębiorstwa. Następnie sporządzam niezbędne regulaminy, procedury i wytyczne, które pozwolą na utrzymanie ciągłości procesów i realizowanie ich na takim samym poziomie bez względu na okoliczności. Każde wdrożenie kończy się analizą skuteczności wprowadzonych zmian. Na tym etapie ważne są spotkania z pracownikami oraz członkami organu zarządzającego. W ich czasie rozwiewam ewentualne wątpliwości, które powstały w toku wdrażania standardu ISO.

Po zakończeniu wdrożenia oceniam, czy przebiegło ono skutecznie, a pracownicy stosują się do implementowanych norm.

Jakie korzyści odniesiesz z wdrożenia normy ISO 27001?

Wdrożenie międzynarodowego standardu bezpieczeństwa informacji gwarantuje Ci: wprowadzenie mechanizmów zaradczych, które pozwolą błyskawicznie identyfikować i eliminować zagrożenia, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w szczególnie wrażliwych obszarach działalności, przewagę podczas udziału w organizowanych przetargach, wiarygodność w oczach partnerów handlowych oraz beneficjentów usług.

Jak mogę Ci pomóc?

Jeżeli chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa informacji w swojej firmie, mogę: udzielić Ci porad w zakresie sugerowanych zmian i modyfikacji procesów przebiegających w przedsiębiorstwie, przygotować Twój biznes do certyfikacji, kompleksowo wdrożyć normę i przeszkolić Twoich pracowników, pomóc Ci zaimplementować działania poaudytowe.

Dzisiaj to informacja jest najbardziej wartościową walutą świata i powinieneś ją dobrze chronić. Zadbaj o to, aby dane Twoich klientów i kontrahentów były bezpieczne!

Oferuję również przygotowanie dokumentacji dostosowanej pod klienta.