ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 określa standardy, jakie powinien spełnić system zarządzania jakością w organizacji. Jej założenia mogą być stosowane przez każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego rozmiarów i zasięgu. Ogólny charakter normy ISO 9001 sprawia, że może ona być wdrożona bez względu na profil działalności firmy. Szczególnie często korzystają z niej jednak placówki ochrony zdrowia oraz firmy działające w sektorze usług i produkcji.

Po raz pierwszy standardy zarządzania jakością pojawiły się w 1979 r. pod nazwą BS 5750, a 8 lat później stały się międzynarodową normą ISO, która stopniowo ewoluowała aż do swojej najnowszej wersji, ISO 9001:2015.

Główne filary normy ISO 9001

Międzynarodowe standardy zarządzania jakością w firmie opierają się na kilku głównych wartościach. Są to m.in.:

  • orientacja na klienta,
  • przywództwo,
  • zaangażowanie ludzi,
  • ciągłe doskonalenie,
  • podejście procesowe do funkcjonowania organizacji.

Na czym polega wdrożenie normy ISO 9001?

Zastosowanie standardów ISO 9001 zaczynam od przeprowadzenia audytu. W jego trakcie identyfikuję procesy zachodzące w firmie i ewentualne nieprawidłowości w kontekście normy ISO.

Kolejny etap to przygotowanie instrukcji i gotowych ścieżek postępowania, według których ma funkcjonować dane przedsiębiorstwo. Gwarantuję także szkolenia dla pracowników każdego szczebla uwzględniające założenia normy i pokazujące jej praktyczne zastosowanie. Po zakończeniu wdrożenia przeprowadzam drugi audyt, w wyniku którego weryfikowany jest stopień poprawy funkcjonowania procesów w firmie.

Każda implementacja normy ISO 9001 powinna zakończyć się spotkaniem z członkami zarządu, omówieniem wprowadzonych zmian i sporządzeniem protokołu, który stanie się częścią firmowej dokumentacji.

Poprawne wdrożenie normy ISO 9001 gwarantuje utrzymanie stałego poziomu świadczenia usług i płynności procesów, a także pozwala stale monitorować wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści odniesiesz z wdrożenia normy ISO 9001?

Standardy jakości ISO 9001 to jedne z najczęściej wdrażanych przez przedsiębiorców procedur. Dzięki nim:

  • usprawniasz przepływ procesów w firmie i zapewniasz ich powtarzalną jakość,
  • budujesz renomę i pozycję przedsiębiorstwa w oczach inwestorów jako uczciwy i odpowiedzialny partner handlowy,
  • zwiększasz efektywność swoich pracowników i ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
  • możesz świadomie zarządzać czynnikami ryzyka w firmie i poprawiasz jej stabilność,
  • podkreślasz konkurencyjność swojej oferty.

Jak mogę Ci pomóc?

W ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001 oferuję Ci następujące usługi: doradztwo w zakresie zmian w firmie, przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji, wdrożenie normy oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, wsparcie działań poaudytowych.

Szukasz sposobu na poprawienie jakości usług i organizacji w Twojej firmie? Pomogę Ci wdrożyć międzynarodowe standardy, które działają. Zyskaj przewagę na rynku i spraw, że Twoi pracownicy będą dumni z tego, że mogą Cię reprezentować!

Oferuję również przygotowanie dokumentacji dostosowanej pod klienta.