RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych weszło w życie w maju 2018 r., wprowadzając nowe regulacje w zakresie ochrony danych osób fizycznych. Prawidłowe wdrożenie założeń RODO nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych informacji, ale też chroni przed negatywnymi skutkami wystąpienia incydentu naruszenia danych osobowych.

Jakie są główne założenia RODO?

Rozporządzenie prezentuje zharmonizowane standardy ochrony danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich. Jego główne założenia to m.in.:

  • dostosowanie procedur i zabezpieczeń ochrony danych do specyfiki danej branży,
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru incydentów i naruszeń,
  • wskazywanie podstaw przetwarzania danych,
  • utworzenie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
  • gromadzenie wyłącznie danych niezbędnych w toku danego procesu.

Regulację RODO powinny wdrożyć wszystkie firmy, które na co dzień zbierają, przetwarzają lub udostępniają dane osobowe osób fizycznych. Będą to zarówno duże korporacje, jak i małe rodzinne biznesy bez względu na branżę.

Jak przebiega wdrożenie RODO?

Wdrożenie standardów RODO to przede wszystkim: efektywniejsza ochrona danych osobowych w Twojej firmie, większe zaufanie ze strony partnerów handlowych i pracowników, możliwość szybkiej identyfikacji zagrożenia i podjęcia działań zaradczych, zapewnienie płynności procesów w firmie dzięki wprowadzeniu jednolitych standardów działania.

Jakie korzyści odniesiesz z wdrożenia RODO?

Wdrożenie standardów RODO to przede wszystkim: efektywniejsza ochrona danych osobowych w Twojej firmie, większe zaufanie ze strony partnerów handlowych i pracowników, możliwość szybkiej identyfikacji zagrożenia i podjęcia działań zaradczych, zapewnienie płynności procesów w firmie dzięki wprowadzeniu jednolitych standardów działania.

Jak mogę Ci pomóc?

Implementacja RODO oznacza dla Twojej firmy wiele korzyści finansowych i wizerunkowych. Warto powierzyć jego wdrożenie specjaliście: zidentyfikuję potencjalne niebezpieczeństwa zagrażające danym osobowym w Twojej firmie, przygotuję Twój biznes na przyjęcie nowych regulacji poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji, przeprowadzę szkolenia wśród pracowników, aby pokazać im praktyczne znaczenie przepisów, zrealizuję audyt powdrożeniowy.

Ochrona danych osobowych to jedno z największych wyzwań dla wielu firm. Przyjmując międzynarodowe standardy, zwiększasz bezpieczeństwo swoich pracowników. Nie musisz też obawiać się kontroli administracyjnej i wysokich kar finansowych za niedochowanie staranności przy ochronie danych.

Postaw razem ze mną na integralność i ochronę swoich zasobów!

Oferuję również przygotowanie dokumentacji dostosowanej pod klienta.