Szkolenie z normy ISO 27018

Wszystkie organizacje, które chcą we właściwy sposób zadbać o ochronę danych osobowych, powinny zainteresować się rozwiązaniem, jakim jest szkolenie z normy ISO 27018. To kompleksowy program, który pomaga w opracowaniu, wdrożeniu, utrzymaniu oraz doskonaleniu sposobów zabezpieczenia i zarządzania danymi osobowymi przetwarzanymi w chmurze.

Norma ISO 27018 - najważniejsze informacje

Norma ISO 27018 to nic innego jak rozszerzenie standardu ISO 27001 określającego ogólne zasady oraz wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wspomniana norma ISO 27018, z której szkolenia prowadzimy, koncentruje się jednak na ochronie danych osobowych i aspektach dotyczących przetwarzania danych w chmurze. To niezwykle istotna kwestia, ponieważ w dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw i organizacji korzysta z usług chmurowych, do przechowywania i przetwarzania danych.

Solidna dawka wiedzy

Staramy się, aby przeprowadzane przez nas szkolenia miały jak największą wartość merytoryczną i praktyczną dla ich uczestników. Nie inaczej jest w przypadku szkolenia z normy ISO 27018, które prowadzone jest przez doświadczonych ekspertów posiadających głęboką wiedzę zarówno w obszarze bezpieczeństwa informacji, jak i ochrony danych osobowych. Program tego szkolenia został tak zaprojektowany, aby dostarczać jego uczestnikom zrozumiałych i praktycznych informacji. Te pomagają w późniejszych etapach na zastosowanie najbardziej odpowiednich praktyk związanych z bezpieczeństwem danych w chmurze.

Jakie informacje zdobędą uczestnicy szkolenia z normy ISO 27018?

Nasze szkolenie z ISO 27018 to solidna dawka wiedzy na temat podstawowych zasad oraz wymagań tejże normy. W jego ramach między innymi zostaną omówione praktyczne aspekty dotyczące jej wdrożenia w struktury i procedury przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, w jaki sposób skutecznie zabezpieczać dane osobowe, które są przechowywane w chmurze. Szkolenie dotyczy także ochrony prywatności klientów czy kontrahentów oraz minimalizacji ryzyka naruszeń danych.