Szkolenie z normy ISO 9001

Zarządzanie jakością powinno być jednym z ważniejszych zagadnień w strukturach każdego przedsiębiorstwa. Za ten obszar odpowiedzialna jest między innymi norma ISO 9001, z której szkolenie oferowane jest przez naszą firmę. Szkolenie to stanowi kompleksowy wykład informacji, dzięki któremu jego uczestnicy mogą zapoznać się z międzynarodowym standardem ISO 9001 odpowiadającym za osiąganie doskonałości operacyjnej czy zwiększenie satysfakcji klientów względem produktów, czy usług danego przedsiębiorstwa. Ciągłe doskonalenie powinno być celem każdej firmy, a wdrożenie normy ISO 9001 pomoże go zrealizować.

Na czym polega szkolenie z normy ISO 9001?

Szkolenie z normy ISO 9001 pozwala uczestnikom poznać podstawowe jej koncepcje oraz najważniejsze założenia. Ważny moment to również zapoznanie się z celami tej normy, a także zobaczenie, jakie korzyści wynikają z jej wprowadzenia w struktury i sposób działania danej organizacji. Podczas szkolenia z normy ISO 9001 uczestnicy dowiedzą się również, jak wygląda proces wdrożenia jej. Kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania jakością może przynieść wiele korzyści w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Szkolenie z normy ISO 9001 - korzyści dla uczestników

Podczas szkolenia z ISO 9001 uczestnicy mogą poznać metodykę planowania czy zarządzania poszczególnymi procesami. Nauczą się identyfikować ryzyko i tworzyć plany postępowania z ryzykiem Plan szkolenia zakłada również naukę monitorowania i pomiaru wyników pracy, a także doskonalenie systemu jakości. Niezwykle istotnymi kwestiami na szkoleniu z normy ISO 9001 są tematy związane z pełnomocnikiem ds. jakości, jego rolą oraz umiejętnościami przydatnymi w skutecznym zarządzaniu jakością. Szkolenie ma więc na celu pokazanie uczestnikom jak efektywnie się komunikować, motywować zespół, a także jak budować partnerstwo między innymi z dostawcami czy kontrahentami. To oczywiście nie wszystko, ponieważ podczas szkolenia uczestnicy zdobędą także praktyczną wiedzą dotyczącą wymaganej dokumentacji, audytów wewnętrznych czy ocen zewnętrznych wpływających na zarządzanie jakością.